قیمت کولر فوجی 30000 چه قدر است؟

کولر فوجی

کولر گازی فوجی در ظرفیت های مختلف روانه بازار ایران میشود.

این ظرفیت ها به صورت زیر تقسیم بندی میشود:

کولر گازی فوجی 12000 با قابلیت سرما و گرما دهی حدود 35 متر فضا

کولر گازی فوجی 18000 با قابلیت سرما و گرما دهی حدود 50 متر فضا

کولر گازی فوجی 24000 با قابلیت سرما و گرما دهی حدود 80 متر فضا

و موضوع بحث مقاله ما کولر گازی فوجی 30000 با قابلیت سرما و گرما دهی حدود 110 متر فضا

قیمت های کولر گازی 30000 با توجه به امکانات از جمله سرد و گرم بودن،ویژگی اینورتر و.... مشخص میگردد در حال حاضر قیمت کولر گازی 30000 فوجی سرد و گرم حدود 7,500,000 تومان می باشد که این قیمت با توجه به نواسانات ارز و میزان موجودی در بازار بالا و پائین میرود.

قیمت به روز کولر های گازی 30000 فوجی

جهت مشاهده قیمت به روز بر روی لینک های زیر کلیک کنید

کولر گازی فوجی 30000 سرد و گرم اینورتر

کولر گازی فوجی 30000 سرد و گرم با گاز R410

کولر گازی فوجی 30000 سرد و گرم با گاز R22

کولر گازی فوجی 30000 سرد با گاز R22