Btu به چه معناست؟

British Thermal Unit : واحد اندازه گيري انرژي گرمايي در تاسيسات برودتي و حرارتي میباشد. در تعريف هر BTU مقدار گرمايي است که دماي يک پوند آب را در فشار يک اتمسفر يک درجه از 60 درجه فارنهايت به 61 درجه فارنهايت برساند. موتور بعضی کولر گازی ها براي منطقه های جغرافيايي ویژه ساخته شد‌ه‌اند.

برای نمونه بعضی از آن‌ها مخصوص مناطق مرطوب و گرم هستند که قيمت بیشتری دارند، همانند کولرهاي گازي با کمپرسور پيستوني تروپيکال، در صورتی که شما در مکانی همانند مشهد زندگي مي‌کنيد احتیاجی به اين نوع کولرها نداريد. پس بنابراین از خريد، نوع بهره بردن را مشخص کنيد تا دچار ضرر نشويد.

گروه های آب و هوایی کشور عبارت اند از :

1-براي شهرهاي مرطوب و معتدل
2-براي شهرهای گرم و خشک
3-براي شهرهاي گرم و مرطوب

براي هر کدام از دسته های آب و هوایی سه حالت وجود دارد که عبارت اند از:

گروه اول: (معتدل و مرطوب)

  • اماکن مسکوني: براي هر متر مربع 400 تا 500 بی تی يو

  • اماکن اداری: براي هر متر مربع 500 تا 700 بی تی يو

  • اماکن تجاری: برای هر متر مربع 700 تا 1000 بی تی يو

دسته دوم: (گرم و خشک)

  • اماکن مسکوني: برای هر متر مربع 500 تا 600 بی تي يو

  • اماکن اداري: برای هر متر مربع 600 تا 800 بی تي يو

  • اماکن تجاري: برای هر متر مربع 800 تا 1000 بی تي يو

دسته سوم: (گرم و مرطوب)

  • اماکن مسکونی: براي هر متر مربع 600 تا 800 بی تی يو

  • اماکن اداری: براي هر متر مربع 800 تا 1000 بی تی يو

  • اماکن تجاری: براي هر متر مربع 1000 تا 1200 بی تی يو

عواملي نظير:

عايق بندی پنجره‌ها که احتمال دارد يک جداره و يا دو جداره باشند.

عايق بندی سقف و ديوار

ساختمان رو به آفتاب باشد و يا بالعکس کم‌تر در معرض تابش نور خورشيد باشد و عامل های ديگر که احتمال دارد درساختمان نقش مهمی ايفا کند.

نمایندگی فروش کولر گازی فوجی