قیمت کولر گازی فوجی در امین حضور 

بهترین و ارزانترین قیمت روز کولرگازی فوجی را در امین حضور بازار بزرگ تهران را از ما بخواهید.

کولرگازی فوجی با پنلی اینه ای یکی از زیباترین پنل های کولرگازی بازار را دارد . کولرگازی فوجی به دلیل اینکه قیمت مناسبی دارد و ضاهر پنلی زیبا دارد و با قیمت مناسبی برای خرید بسیار مناسب میباشد.کولر گازی 24000BTU فوجی با توان 24000 هزار فوجی مناسب برای محیطهای در مساحت 70 متر میباشد

کولر گازی 18000BTU فوجی کولر گازی 18000 هزار فوجی مناسب برای مساحت 50 متر میباشد

کولر گازی 12000BTU فوجی کولرگازی 12000 هزار فوجی مناسب برای مساحت 30 متر میباشد.